โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ ๒ (บ้านบางชุมโถ)

หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

305766426_1366307187108634_1406239530651128497_n

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

Picture1

นางสุธิดา ปานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ ๒ (บ้านบางชุมโถ)

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านบางชุมโถ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน โดยการนำของนายเผือก พลภักดี ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นผู้บริจาคกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างโรงเรียน ตลอดจนได้รับความร่วมมือร่วมแรงใจจากราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ร่วมบริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลวัดประดู่ (โรงเรียนบ้านบางชุมโถ) พร้อมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 ทางราชการส่งครูมาให้ 1 คน ทำการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 26 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2495 ทางราชการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนิยมของประชาชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านบางชุมโถ